Termen en condities

Retour - en terugbetalingsbeleid

Volgens de EU-consumentenrichtlijn geldt er een wettelijke bedenktijd van 14 dagen om online aankopen te retourneren. Dit geldt echter niet voor op bestelling gemaakte of gepersonaliseerde producten, zoals de labels van My Nametags. Retourzendingen en terugbetalingen worden door My Nametags dan ook niet geaccepteerd. Controleer uw bestelling zorgvuldig voordat u deze verzendt, aangezien wij u geen geld terug kunnen geven als wij het door u online bestelde product leveren. Als u een product ontwerpt dat onleesbaar is vanwege het kleurcontrast van de achtergrond- en letterkleur die u hebt geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor het corrigeren of opnieuw afdrukken van de bestelling. Zorg ervoor dat u bij het ontwerpen van uw product geschikte contrastkleuren gebruikt. Verzendkosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant. Als u een bestelling wilt annuleren of wijzigen, kunt u binnen een uur na het plaatsen van de bestelling contact met ons opnemen via e-mail (info@mynametags.nl), aangezien wij de bestellingen direct produceren nadat ze op onze website zijn geplaatst. Als uw product defect is, neem dan contact met ons op via e-mail op info@mynametags.nl met vermelding van uw ordernummer en het probleem met het product dat u hebt ontvangen. Wij zullen binnen zeven werkdagen reageren op e-mails. Wij accepteren geen retourzendingen voor producten die niet kapot zijn of verkeerd zijn geleverd.

Kortingcode algemene voorwaarden

De gegeven kortingscode moet worden ingevoerd in het kortingscode vak (voucher code) op de afrekenpagina, als u de kortingscode niet invoert en hierdoor de volledige prijs betaalt voor een set labels, wordt er achteraf geen restitutie verleend. Als de link wordt verstrekt, zorg er dan voor dat u erop klikt, omdat hierdoor automatisch de korting wordt toegepast. De korting wordt alleen weergegeven als er labels in het winkelmandje zitten.

Voorwaarden voor het verwijzen van een vriend:

1. Activering van verwijzingskorting: uw vriend krijgt alleen 10% korting als hij tijdens het afrekenproces een actief verwijzings-e-mailadres invoert in het kortingscodevak.

2. Inwisselbeleid: Wanneer u de kortingscode niet toepast tijdens het afrekenen, kan de korting niet via terugbetaling worden ingewisseld.

3. Beloning voor voltooiing van verwijzing: na succesvolle afronding van 5 van de 5 verwijzingen wordt er een e-mail naar u verzonden met de bestelcode waarmee u uw gratis set stickers kunt claimen.

Privacy prijselijk beleid

Wij slaan uw klantgegevens op (maar niet uw kaartgegevens) om toekomstige bestellingen te vergemakkelijken en contact met u op te nemen met productinformatie. Wij geven uw persoonlijke gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze website maakt gebruik van Google Ads & Facebook Remarketing Tags

Deze website maakt gebruik van Google Ads & Facebook Remarketing service om te adverteren op websites van derden aan eerdere bezoekers van onze website. Dit kan betekenen dat we adverteren aan eerdere bezoekers van ons website die geen taak, bijvoorbeeld het plaatsen van een bestelling, hebben volbracht op onze website. Dit kan in de vorm van een advertentie op de Google search results pagina, een site in de Google Display Network of ergens op Facebook.

Externe (derden) partijen, waaronder Google & Facebook, gebruiken cookies om advertenties te dienen, gebaseerd op iemands eerdere bezoeken aan onze website. Verzamelde data zal worden gebruikt in overeenstemming met ons eigen beleid als ook in overeenstemming met het Google & Facebook privacy beleid.

U kunt zich afmelden voor remarketing door op onderstaande links te klikken:
Voor Google
Voor Facebook

Voorwaarden voor het gebruik van de website

1.Introductie

Welkom bij www.mynametags.be
Op deze pagina vindt u de voorwaarden waaronder u als geregistreerde gebruiker of gast onze website https://www.mynametags.com kunt gebruiken. Lees aandachtig voor gebruik.
Door de site te gebruiken, accepteert u de voorwaarden en gaat u ermee akkoord deze na te leven. Als u ze niet aanvaardt, gelieve de site dan niet te gebruiken.

2. Wie we zijn

www.mynametags.be wordt beheerd door My Nametags Limited, een Britse naamloze vennootschap die in Engeland geregistreerd staat onder bedrijfsnummer 05074693.
Enkele belangrijke details over ons:

Onze maatschappelijke zetel is gevestigd op: 8 Knightley Walk, Londen, SW18 1HD.
Ons handelskantoor is bij: 8 Knightley Walk, Londen, SW18 1HD.
Ons BTW-nummer is: GB 854 4437 12

3. Gebruik van de site

U hebt toestemming voor tijdelijk gebruik van de site, maar we kunnen onze service op elk moment intrekken of wijzigen zonder u dit te vertellen en zonder dat we wettelijk aansprakelijk zijn.
U moet alle identificatiecodes, wachtwoorden en andere veiligheidsinformatie vertrouwelijk behandelen. Als wij van mening zijn dat u de vertrouwelijkheid niet in acht heeft genomen, mogen wij alle veiligheidsinformatie (inclusief uw wachtwoorden en codes) uitschakelen. U stemt ermee in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik te volgen.
Als u iemand anders toestemming geeft om onze site te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat zij deze voorwaarden eerst lezen en dat zij ze volgen. Gebruik de site alleen zoals wettelijk is toegestaan en deze voorwaarden. Als u dat niet doet, kunnen wij uw gebruik opschorten of volledig stopzetten. We werken de site regelmatig bij en maken wijzigingen aan de site, maar we hoeven dit niet te doen, en het materiaal op de site kan verouderd zijn. Geen enkel materiaal op de site is bedoeld om advies te bevatten, en u moet er niet op vertrouwen. Wij sluiten alle wettelijke aansprakelijkheid en kosten uit voor het vertrouwen dat iemand op de site stelt.
Wij volgen ons privacybeleid bij de behandeling van uw gegevens. U kunt ons beleid lezen op https://www.mynametags.com/terms-and-conditions.

Door gebruik te maken van de site, gaat u ermee akkoord dat wij deze informatie behandelen en bevestigt u dat de gegevens die u verstrekt accuraat zijn.
Als u via de site goederen of diensten bij ons bestelt, vindt uw bestelling plaats onder onze leveringsvoorwaarden, die u kunt lezen op https://www.mynametags.com/terms-and-conditions.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de site (bijvoorbeeld het auteursrecht en eventuele rechten op de ontwerpen) en van het materiaal dat op de site is geplaatst. Ze zijn beschermd door het auteursrecht.
Het is toegestaan om één exemplaar af te drukken en uittreksels van elke pagina op de site te downloaden voor uw persoonlijke referentie, maar niet voor commercieel gebruik zonder een licentie van ons. U mag niets wijzigen of illustraties, video's, audio of foto's gebruiken, los van de tekst die erbij hoort. Als u deze voorwaarden schendt, verliest u uw recht om onze site te gebruiken en moet u alle kopieën die u hebt gemaakt vernietigen of terugsturen.

5. Onze wettelijke verantwoordelijkheid tegenover u

Wij geven geen garantie voor de juistheid van het materiaal op onze site. Voor zover wettelijk mogelijk sluiten wij wettelijke aansprakelijkheid uit voor het volgende: - Elk verlies voor u als gevolg van het gebruik van onze site
- Inkomensverlies, winst, zaken, gegevens, contracten, goodwill of besparingen.
- Ook sluiten wij, voor zover wettelijk mogelijk, alle voorwaarden en garanties of beloften uit die de wet of de statuten impliceren.
- Wij sluiten niet uit dat wij wettelijke aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel door onze nalatigheid, of wettelijke aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of voor iets anders waar uitsluiting niet is toegestaan door de wet.

6. Uploaden naar onze site

Als u contact opneemt met andere gebruikers van onze site of materiaal uploadt naar onze site, moet u zich houden aan ons beleid voor aanvaardbaar gebruik, waarin de normen voor gebruik zijn vastgelegd. U kunt dit beleid lezen op https://www.mynametags.be/algemene-voorwaarden. U gaat ermee akkoord om ons te vergoeden voor alle kosten of uitgaven die we maken als gevolg van een schending van deze termijn.
Materiaal dat u uploadt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en geen eigendom. Dit betekent dat we het kunnen kopiëren, distribueren en aan andere mensen kunnen tonen, voor welk doel dan ook. U gaat ermee akkoord dat als iemand anders beweert eigenaar te zijn van het materiaal of zegt dat het inbreuk maakt op zijn of haar rechten, wij hem of haar uw identiteit kunnen geven.
. Wij zijn tegenover niemand wettelijk verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van het materiaal dat u naar de site uploadt, en wij kunnen het op elk moment verwijderen als we denken dat het niet in overeenstemming is met ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

7. Computer overtredingen

Als u iets doet wat een strafbaar feit is op grond van een wet genaamd de Computer Misuse Act 1990, zal uw recht om de site te gebruiken onmiddellijk eindigen. Wij zullen u melden bij de bevoegde autoriteiten en uw identiteit bekendmaken.
. Voorbeelden van computermisbruik zijn onder meer de introductie van virussen, wormen, Trojaanse paarden en ander technologisch schadelijk of schadelijk materiaal. U mag niet proberen toegang te krijgen tot onze site of server of een aangesloten database of een 'aanval' op de site uit te voeren. Wij zijn niet wettelijk aansprakelijk voor schade door virussen of ander schadelijk materiaal dat u via onze site ophaalt.

8. Links naar onze site

Het is u toegestaan om vanaf uw website een wettelijke link naar de homepage van onze website te maken als de inhoud van uw website voldoet aan de normen van ons beleid voor aanvaardbaar gebruik. Wij kunnen deze toestemming te allen tijde intrekken. U moet niet suggereren een goedkeuring door ons of associatie met ons, tenzij we schriftelijk akkoord gaan.

9. Links van onze site

Links van onze site naar andere sites zijn slechts ter informatie. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor andere sites of enig verlies dat u lijdt door het gebruik ervan.

10. Variatie

Wij wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd en u moet ze controleren op wijzigingen, omdat ze bindend voor u zijn.

11. Merk

My Nametags is ons handelsmerk van de Europese Gemeenschap.

12. Toepasselijk recht

12.1 De partijen zullen zich naar beste vermogen inspannen om te goeder trouw te onderhandelen en geschillen die uit deze overeenkomst of een schending daarvan kunnen voortvloeien of daarmee verband houden, op te lossen.

12.2 Indien een dergelijk geschil niet in der minne kan worden geschikt door middel van gewone onderhandelingen tussen de partijen, of indien een van de partijen of beide partijen niet bereid is of niet bereid is dit proces aan te gaan, kan een van de partijen de andere partij schriftelijk voorstellen gestructureerde onderhandelingen aan te gaan met de hulp van een volledig geaccrediteerde bemiddelaar alvorens zijn toevlucht te nemen tot een rechtsgeding.

12.3 Indien de partijen niet in staat zijn om een bemiddelaar aan te wijzen, of indien de overeengekomen bemiddelaar niet in staat of niet bereid is om op te treden en er geen alternatieve bemiddelaar kan worden overeengekomen, kan elke partij binnen 14 dagen na de datum van kennisname van een van beide gebeurtenissen een beroep doen op The Law Society om een bemiddelaar aan te wijzen.

12.4 Binnen 14 dagen na de benoeming van de bemiddelaar (hetzij met wederzijdse instemming van de partijen, hetzij door de Orde van Advocaten in overeenstemming met hun bemiddelingsprocedure), komen de partijen met de bemiddelaar bijeen om de procedure voor de bemiddeling overeen te komen, tenzij er anders is overeengekomen tussen de partijen en de bemiddelaar.

12.5 Alle onderhandelingen in verband met het (de) desbetreffende geschil(en) zullen vertrouwelijk en zonder afbreuk te doen aan de rechten van de partijen in eventuele verdere procedures worden gevoerd.

12.6 Indien de partijen bij de bemiddeling tot een oplossing van het geschil komen, wordt de overeenkomst beperkt tot een schriftelijke overeenkomst, die na ondertekening door de naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van beide partijen definitief en bindend voor hen is.

12.7 Indien de partijen er niet in slagen het geschil of de geschillen binnen 60 dagen (of een tussen de partijen overeengekomen langere termijn) van de aangewezen bemiddelaar op te lossen of indien een van de partijen zich uit de bemiddelingsprocedure terugtrekt, kan een van de partijen gebruik maken van haar recht op verhaal door middel van arbitrage door middel van een door de Juridische Vereniging aan te wijzen bemiddelaar.

12.8 Geschillen hebben geen gevolgen voor de lopende verplichtingen van de partijen in het kader van de overeenkomst.

12.9 De Engelse rechtbanken hebben het enige recht om claims met betrekking tot onze site te horen, en alle geschillen worden beheerst door het Engels recht.

13. Contacteer ons

Stuur een e-mail naar info@mynametags.be om contact met ons op te nemen over eventuele problemen.

Overige opmerkingen

Competities

1. Van tijd tot tijd kunnen My Nametags wedstrijden, gratis prijstrekkingen en promoties organiseren op de website My Nametags op www.mynametags.com (site), die alle onderworpen zijn aan dit reglement. Er kunnen aanvullende voorwaarden op van toepassing zijn die op dat moment op de startpagina worden vermeld.

2. Aanvragen voor deelname aan een prijsuitreiking of prijsvraag staan alleen open voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk die 18 jaar of ouder zijn en die op de site zijn geregistreerd. Prijstrekkingen en wedstrijden staan niet open voor medewerkers van My Nametags, promotoren en hun naaste familieleden, en iedereen die betrokken is bij de creatie en het beheer van de promotie.

3. Hoewel voor deelname aan een specifiek vergelijkend onderzoek toegang tot internet is vereist, is er geen aankoop vereist, tenzij anders vermeld in de voorwaarden voor deelname aan een specifiek vergelijkend onderzoek.

4. Om deel te nemen aan een wedstrijd moeten deelnemers hun inzending vóór de gestelde termijn indienen.

5. Er is een maximum van één inzending per persoon, per trekking of wedstrijd.

6. Details en hoeveelheden van de prijzen en eventuele relevante data zullen worden vermeld op de startpagina.

7. My Nametags accepteert geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die verloren zijn gegaan door een technische fout of een andere reden of voor onvolledige, onleesbare of andere beschadigde inzendingen. Een bewijs van inschrijving is niet automatisch een bewijs van ontvangst.

8. De prijswinnaars worden geselecteerd uit alle geldige inzendingen via een willekeurige trekking. De prijswinnaars worden binnen 14 dagen na de sluitingsdatum van de specifieke wedstrijd per e-mail op de hoogte gebracht. Als het product niet wordt geclaimd binnen zeven dagen nadat de prijswinnaar op de hoogte is gesteld, behoudt My Nametags zich het recht voor om de prijs toe te kennen aan een tweede plaats.

9. De opgegeven data kunnen niet worden gewijzigd en door deel te nemen aan een datumwedstrijd zijn My Nametags of de promotor van een derde partij op geen enkele wijze aansprakelijk jegens een winnaar die niet aanwezig kan zijn, en er wordt geen geldelijke alternatieve of gelijkwaardige prijs uitgereikt.

10. Als My Nametags een wedstrijd organiseert met een promotor die verantwoordelijk is voor de selectie en/of levering van prijzen, dan is My Nametags niet verantwoordelijk voor of aansprakelijk voor de levering van dergelijke prijzen.

11. De winnaar van een wedstrijd die het bijwonen van een specifieke locatie omvat, is verantwoordelijk voor zijn eigen reisarrangementen, tenzij anders vermeld. Als reizen in de prijs zijn inbegrepen, moeten alle boekingsformaliteiten rechtstreeks bij de promotor worden afgehandeld, tenzij anders vermeld, en My Nametags zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk met betrekking tot eventuele reisarrangementen.

12. Houd rekening met 28 dagen voor de levering van de prijzen, tenzij anders vermeld.

13. De naam van de prijswinnaars mag worden gebruikt in elke relevante dekking met betrekking tot de prijs en de promotor.

14. Er is geen geld of een ander alternatief beschikbaar, maar als er door onvoorziene omstandigheden geen prijs meer beschikbaar is, behoudt My Nametags of de promotor zich het recht voor om de prijs te annuleren, of een vergelijkbare of gelijkwaardige prijs te verstrekken.

15. Door binnen te komen, gaan de deelnemers akkoord: - om deel te nemen aan redelijke publiciteit als ze winnen, inclusief het gebruik van hun naam en imago in online publiciteit, e-mails of andere gedrukte of sociale media. Als u hier niet mee akkoord gaat, gelieve dit niet in te dienen en in te voeren; en - dat hun persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en anderszins verwerkt door My Nametags voor administratieve doeleinden en voor marketing en verzending van andere speciale aanbiedingen. De informatie van de deelnemers kan ook worden doorgegeven aan de fabrikant van de prijs en aan andere zorgvuldig geselecteerde derden.

16. My Nametags kunnen elke prijsuitreiking of wedstrijd of dit reglement zonder voorafgaande kennisgeving annuleren of wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen worden vermeld in de informatie over de prijstrekking of de wedstrijd of in dit reglement.

17. Het auteursrecht in alle inzendingen voor de wedstrijd blijft bij de respectieve deelnemers. Als tegenprestatie voor het leveren van de wedstrijd verleent elke deelnemer echter een wereldwijde, onherroepelijke, permanente licentie aan My Nametags om sommige of alle inzendingen op de site en/of in enig promotiemateriaal dat verband houdt met de wedstrijd te publiceren.

18. Door deel te nemen, gaan de deelnemers ermee akkoord gebonden te zijn aan dit reglement en aan alle andere instructies die in het promotiemateriaal bij de actie staan vermeld.

19. De beslissing van My Nametags is definitief en er zal geen correspondentie worden gevoerd.

20. De prijzen worden gratis verstrekt. My Nametags geeft geen garanties, verklaringen of toezeggingen, expliciet, impliciet of wettelijk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verhandelbaarheid, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot een prijs. My Nametags zijn niet aansprakelijk voor verlies of kosten als gevolg van vertraging in de levering van de prijzen.

21. Er worden geen geautomatiseerde gegevens geaccepteerd.

 

Maak je klaar om je labels te ontwerpen!

Moeiteloos te ontwerpen, met duizenden combinatiemogelijkheden. Verkrijgbaar als stickers, strijklabels en meer.

1 set van 56 naamlabels voor €16,95